Shudii, teksty z lipca 2018 roku

1 tekst z lip­ca 2018 ro­ku – auto­rem jest Shu­dii.

Kieruj się swoją własną roz­wagą, swoim włas­nym ro­zumem, bo kiedy ser­ce za­bije dla niewłaści­wej oso­by, ono Ci nie po­może, lecz zabije. 

myśl • 29 lipca 2018, 10:33
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

28 października 2018, 12:42yestem sko­men­to­wał tek­st Przynieś wi­no. Przy­nieś chłop­cze wi­no. Przy­nieś [...]

27 października 2018, 11:52Shudii do­dał no­wy tek­st Przynieś wi­no. Przy­nieś chłop­cze wi­no. Przy­nieś [...]

4 października 2018, 14:51Shudii sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

2 października 2018, 14:59Shudii sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

2 października 2018, 05:43Shudii sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

16 września 2018, 10:32Shudii sko­men­to­wał tek­st Nadzieja

15 września 2018, 18:59xmichciox sko­men­to­wał tek­st Nadzieja