Shudii, poezja

1 tekst (poez­ja) – auto­rem jest Shu­dii.

Nadzieja

Kiedy chcę
Opo­wie­dzieć o sobie
Wte­dy wiem
Zaw­sze bra­kuje mi słów
Ja­ka długa droga
Długa i daleka
Od mil­cze­nia do słowa
- do człowieka
Prze­cież wziąć
Czyjąś dłoń w swo­je ręce
Znaczy to
Cza­sem wiecej niż najwięcej
Na mi­liony pytań
Jed­na jest odpowiedź
Dla człowieka wszystkim
- [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 grudnia 2017, 14:53
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

28 października 2018, 12:42yestem sko­men­to­wał tek­st Przynieś wi­no. Przy­nieś chłop­cze wi­no. Przy­nieś [...]

27 października 2018, 11:52Shudii do­dał no­wy tek­st Przynieś wi­no. Przy­nieś chłop­cze wi­no. Przy­nieś [...]

4 października 2018, 14:51Shudii sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

2 października 2018, 14:59Shudii sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

2 października 2018, 05:43Shudii sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

16 września 2018, 10:32Shudii sko­men­to­wał tek­st Nadzieja

15 września 2018, 18:59xmichciox sko­men­to­wał tek­st Nadzieja